Område – Alue


Kontaktuppgifter
Yhteystiedot

  • Vikom Gårdsväg 26
  • 21650 LILLANDET
  • wikomfisk(at)gmail.com
  • Ordförande Mikael Aalto
  • +358 (0)40 412 5370

Katso alue kartalta: 445-608-876-1

wikom vatten

Wikom Fiskelags område –
Wikomin Kalastuskunnan alue

Sijainti:
N=6684104.164, E=220904.164
(ETRS-TM35FIN)